Dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Kadr CSK organizujemy kurs na instruktora nordic walking - Instruktor Rekreacji Ruchowej spec. Nordic Walking. Idąc na przeciw waszym oczekiwaniom cały kurs w jeden dzień. Rozpoczynamy wcześnie rano i kończymy w godzinach wieczornych. Tym samym ograniczamy liczbę osób w grupie i decyduje kolejność zgłoszeń.


Kursy odbywają się w całej Polsce, w takich miastach jak Warszawa, Katowice/ Chorzów, Zakopane/ Czarna Góra, Kraków, Karpacz, Toruń/ Bydgoszcz. Aktualne terminy znajdują się w tekście poniżej.

nordic walking kurs instruktora

Wybierając nasz kurs dowiesz się: 

 • jak przygotować się do pracy z osobami starszymi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia z nordic walking 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie

 

Wybierając nasz kurs nauczysz się: 

 • jak przygotować się do pracy z osobami starszymi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia z nordic walking 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm
 • ukończenie części ogólnej kursu.

Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej z nordic walking wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

legitmacja centrum szkolenia kadr 12

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

28.05.2017 Chorzów/ Katowice

cena części specjalistycznej: 490 zł

CZĘŚĆ OGÓLNA:

Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyałamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci Turystyki i Rekreacji (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

cena części ogólnej: gratis dla uczestników części specjalistycznej!

Zatem całość kursu to tylko 490 zł!

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wypełnij teraz formularz zgłoszeniowy: 

Kreator formularzy by JoomlaShine

Copyright 2009-2017 WalkingSport.pl. All rights reserved. The Joomla! name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com